فارسی ساز برنامه WYSIWYG Web Builder
جهت فارسی سازی محیط کامل برنامه WWB می توانید از ماژوال فارسی ساز استفاده کنید.

دانلود فارسی ساز:
برای دانلود فارسی ساز نرم افزار WYSIWYG Web Builder ربات wwb_bot@ در تلگرام جستجو نمایید یا بر روی لینک زیر کلیک کنید.
wwb_bot@تصاویری از محیط فارسی نرم افزار WYSIWYG Web Builder

shot_screen_persian_1
shot_screen_persian_2
shot_screen_persian_3
shot_screen_persian_4