صفحه 1 از 1

بروز شد - WYSIWYG Web Builder 12.4

پستارسال شده در: يکشنبه 5 فروردین 1397, 9:23 am
توسط پشتیبانی
برنامه WYSIWYG Web Builder با توجه به شناخت مشکلات و باگ ها از سوی مدیران و دیگران کاربران جهت عملکرد بهتر بروز رسانی گردید.
ویژگی های جدید نسخه 12.4 بعد از دانلود در فایل فشرده شده مشاهده نمایید.

تغییرات نسخه 12.4:
  - Fixed: FlexBox Container max-width issue in breakpoints.
  - Fixed: Nested layout grids inherit column properties from parent grid.
  - Fixed: Missing div-prefix when using object anchors in links.
  - Fixed: Issue with text links (64bit version only)
  - Improved: Now includes jquery-3.3.1.
  - Improved: Breakpoint copy now includes text breakpoint data.
  - Improved: 'onformchange' and 'onforminput' events of the Form object have been renamed to 'onchange' and 'oninput'.
  - Improved: Panel Layer size is now responsive in breakpoints.
  - Improved: Sticky Layer supports negative offsets.
  - Improved: File Upload and Radio Button validation.
  - Improved: Form validation no longer validates disabled and hidden input fields.
  - Improved: Added the possibility to edit text while in zoom mode (experimental, may be subject to MS RichEdit limitations).
  - Improved: Navigation objects on master pages are now synchronized for each page individually.
  - Improved: Implemented a workaround for Windows 10 Fall Creators Update 2017 "GetPixel-bug" which causes toolbars/ribbon to load slow.
  - New feature: Added 'Custom form processing' to layers and layout grids (when built-in form processor is enabled).
  - New feature: Added support for WOFF2 format in 'Manually specify @font-face fonts' (Tools->Options->HTML)

- چطور اقدام به بروز رسانی نسخه جدید نمایم:
1. آخرین نسخه برنامه را از لینک ذیل دریافت و مراحل نصب را بدون تغییر در محل نصب دنبال کنید.
http://wysiwygwebbuilder.ir/download.html

2. اگر نسخه دیگری از برنامه بر روی سیستم شما نصب می باشد، نیازی به نصب مجدد برنامه ندارید، تنها با دانلود فایل ذیل و کپی آن در محل نصب برنامه، برنامه بروز می گردد.
http://wysiwygwebbuilder.com/wb12update.zip

بروز شد - WYSIWYG Web Builder 12.4

پستارسال شده در: شنبه 10 آذر 1397, 10:37 am
توسط carting
این لینکی که برای آخرین نسخه گذاشتید باز نمیشه