دانلود
جهت ارزیابی و تست برنامه می توانید نسخه ۳۰ روزه را دریافت و نصب نمایید. با گذشت دوره ۳۰ روز، برنامه در حال پولی قرار می گیرد که در این حالت باید برای نرم افزار لایسنس معتبر خریداری نمایید. تفاوت نسخه های کرک شده و غیرقانونی با نسخه رسمی و اوریجینال بخوانید!